Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.
 

Információbiztonsági tanácsadás

Feleljen meg az elvárásoknak!

Valós kockázati alapú megközelítés

Nem egy létező megoldás-sémát erőltetünk minden problémára, hanem a probléma tényleges megoldását tartjuk szem előtt. Vegye igénybe szolgáltatásunkat hazai árakon, a nemzetközi gyakorlati tapasztalatunkkal együtt!

Ebben tudunk segíteni

Kockázatértékelési módszertan megalkotása

Információbiztonsági szabályzatrendszer kialakítása

Információbiztonsági incidensek hatékony kezelési mechanizmusának létrehozása

Üzletmenet-folytonossági kihívások kezelése (BIA/BCP/DRP készítés és teszt)

Biztonságtudatosító programok, képzések lebonyolítása célcsoportos és kockázatalapú bontásban

Bízza ránk a megvalósítást!

Mindenekelőtt helyzetértékelés adunk (megértjük a szervezeti konkrét kihívásokat és megvizsgáljuk a fennálló gyakorlatokat)

Felvázoljuk a megoldási alternatívákat

Közös döntést hozunk a bejárandó útról

Hatékony projektmenedzsmentet valósítunk meg

Verifikáljuk a megoldás hatékonyságát (audit, teszt, próba)

Informatikai, információbiztonsági és adatvédelmi „best practice”

 • ISO/IEC 27001:2013
 • TISAX (automotive industries)
 • CobIT2019
 • ISO/IEC 20000 (és ITIL 4) – IT service management
 • ISO 27005 – risk management
 • 2013. évi L. tv.
 • GDPR
 • ISO 22301 – Business Continuity Management
 • 4/2019 (IV.1.) MNB – „cloud” recommendation
 • 8/2020 (VI.22.) MNB – „protection of information system” recommendation
 • NIST 800-53

Lépjen kapcsolatba velünk!